Publicerad: 11 oktober 2018

Fyra prioriterade fokusområden för NSK-S

Den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten, (NSK-S) har prioriterat fyra fokusområden som har stora utvecklingsbehov.

 1. Behovsinventering som är representativ och trovärdig:
  Det behövs ett system för att inventera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av kunskapsstöd. Under perioden hösten 2017 till våren 2018 genomförs en kartläggning av befintliga behovsinventeringar. Kartläggningen kommer att ligga till grund för framtida arbete.
 2. Förtydliga roller och samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå:
  Det pågår ett arbete för att tydliggöra hur NSK-S, Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer och socialchefsnätverket på bästa sätt ska samverka på regional och nationell nivå för att kunna ge stöd till kunskapsutveckling.

  NSK-S bevakar och bidrar också till etableringen av landstingens system för kunskapsstyrning. Vidare medverkar NSK-S i det nationella programområdet Psykisk hälsa.

  Utöver detta sker även ett samarbete med Socialstyrelsen för att utveckla webbplatsen Kunskapsguiden.se
 3. Säkra nationellt stöd till lokal kunskapsutveckling:
  NSK-S kommungrupp följer och bidrar till SKL:s arbete att ta fram en modell för innehåll, organisering och finansiering av SKL:s framtida utvecklingsstöd. Modellen är tänkt att sjösättas 2019.
 4. Dialog med utredningen om Framtidens Socialtjänst (S 2017:3):
  NSK-S kommungrupp kommer att föra en kontinuerlig dialog med utredningen om Framtidens Socialtjänst. Målet är att se till att de frågor som rör kunskapsstyrning i utredningen påverkas av de perspektiv som NSK-S kommungrupp anser väsentliga.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot