Publicerad: 11 oktober 2018

Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS

De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar på länsnivå, för samverkan och utveckling. De är utformade efter förutsättningar och behov i respektive län.

 De samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan kommuner och landsting.

De stödjer huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S och genom att vara en av parterna i Partnerskapet mellan RSS, SKL och Socialstyrelsen.

De bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar, vilket kan innebära att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling.

Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer

För samverkan stöd och lärande mellan respektive RSS, kommuner och nationell nivå samlar SKL RSS-representanter i ett nätverk. RSS-nätverket möts fyra gånger om året.

Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.

Kontaktpersoner i länen för regionala samverkans- och stödstrukturer

Utveckling av regionala samverkans- och stödstrukturer inom socialtjänsten

En film om utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna i alla län inom ramen för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot