Publicerad: 9 februari 2015

Bästa möjliga nytta för brukare och patienter 

För att brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser ska användas effektivt fordras att verksamheterna byggs på kunskap.

SKL anser att:

 • En evidensbaserad praktik är en följd av ständigt, systematiskt lärande där kunskap från brukaren/patienten, praktiker och från forskningen vägs samman och används.
 • Ledningsnivån behöver skapa förutsättningar för sammanhang som stödjer att det blir rätt i beslutsögonblicket men också att de anställda ständigt kan göra bättre tillsammans med brukare och patienter.
 • Ledningsstrategier, värderingar, attityder samt organisationskultur måste stödja ett systematiskt förbättringsarbete.
 • Forskningens betydelse för den sociala verksamheten måste uppmärksammas och resurser till långsiktiga forskningsprogram behöver tillföras.
 • För att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård behövs dialog och samverkande insatser från landsting, regioner, kommuner och stat.

Informationsansvarig

 • Anneli Jäderland
  Handläggare
 • Anna Lilja Qvarlander
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot