Publicerad: 31 juli 2018

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

SKL arbetar med en rad frågor inom området psykisk hälsa. Vi har samlat all relevant information om vad SKL gör på en gemensam sida för detta.

Psykisk Hälsa

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot