Publicerad: 11 oktober 2018

Socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället, exempelvis föreningar och även polisen är avgörande.

Ett av SKL:s inriktningsmål handlar om att verka för att medlemmarna har tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser som förebygger radikalisering och extremism.

SKL:s arbete mot våldsbejakande extremism

Kunskapsstöd

Regeringen har gett flera myndigheter uppdrag att stärka samhällets motståndskraft mot våldsbejakande extremism. Ett exempel är Socialstyrelsens kunskapsstöd riktat till arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller är involverade i våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism – Stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna, Socialstyrelsen

Nu finns även ett utbildningspaket utgivet av Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Socialstyrelsens utbildningspaket - Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism barn och unga

Statens institutionsstyrelse (SiS) har gett ut en rapport med metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism inom SiS särskilda ungdomshem.

SiS-Kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på SiS särskilda ungdomshem (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kommuner som primära aktörer

Göteborgs universitet inrättade 2015 Segerstedtinstitutet som ska samverka med offentliga institutioner, civilsamhällets organisationer, andra lärosäten och internationella forskningsmiljöer. Här ser man kommunerna som primäraktörer i det förebyggande arbetet mot rasistiska och våldsutövande miljöer och runt 30 kommuner ingår i Segerstedtinstitutets nätverk.

Segerstedtinstitutet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot