Publicerad: 21 april 2017

Socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället, exempelvis föreningar och även polisen är avgörande.

Ett av SKL:s inriktningsmål handlar om att verka för att medlemmarna har tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser som förebygger radikalisering och extremism. Under 2016 kommer goda exempel från kommuners arbete att kartläggas, även inom socialtjänsten.

SKL:s arbete mot våldsbejakande extremism

Kunskapsstöd

Regeringen har även gett en rad myndigheter uppdrag att stärka samhällets motståndskraft mot våldsbejakande extremism. Ett exempel är Socialstyrelsens kunskapsstöd (maj 2016) riktat till socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller är involverade i våldsbejakande extremism.

Statens institutionsstyrelse (SiS), publicerade i maj 2016 en rapport med metoder och arbetssätt, som kan användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism inom SiS särskilda ungdomshem.

Socialstyrelsens kunskapsstöd

Kommuner som primära aktörer

Göteborgs universitet inrättade 2015 Segerstedstinstitutet som ska samverka med offentliga institutioner, civilsamhällets organisationer, andra lärosäten och internationella forskningsmiljöer. Här ser man kommunerna som primäraktörer i det förebyggande arbetet mot rasistiska och våldsutövande miljöer och runt 30 kommuner ingår i Segerstedtinstitutets nätverk.

Segerstedtinstitutet

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot