Publicerad: 4 juli 2019

Socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället, exempelvis föreningar och även polisen är avgörande.

Ett av SKL:s inriktningsmål handlar om att verka för att medlemmarna har tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser som förebygger radikalisering och extremism.

SKL:s arbete mot våldsbejakande extremism

Kunskapsstöd

Regeringen har gett flera myndigheter uppdrag att stärka samhällets motståndskraft mot våldsbejakande extremism. Ett exempel är Socialstyrelsens kunskapsstöd riktat till arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller är involverade i våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism – Stöd till socialtjänstens arbete med återvändare
och andra personer involverade i våldsbejakande
extremistiska miljöer, Socialstyrelsen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Det finns även ett utbildningsmaterial utgivet av Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Socialstyrelsens utbildningsmaterial - Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism barn och unga vuxna (PDF, öppnas i nytt fönster)

Yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism eller när det gäller återvändare kan vända sig till Center mot våldsbejakande extremism. Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot