Publicerad: 11 oktober 2018

Uppföljning inom socialtjänsten

Systematisk uppföljning handlar om att löpande beskriva, mäta och dokumentera arbetet med enskilda brukare och sammanställa informationen på gruppnivå för att få kunskap om verksamheten.

Intresset för och behovet av uppföljning inom socialtjänsten är mycket stort och en förutsättning för kunskaps- och verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. SKL bedriver därför olika utvecklingsprojekt tillsammans med kommuner för att stödja socialtjänstens arbete med uppföljning.

Projekt "Verksamhetssystem som stöd för uppföljning"

Webbkollen Barn och Unga

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot