Publicerad: 20 juni 2019

Fråga och svar

Varför genomförs projektet?

SU-Kvinnofrid är en del av SKL:s kvinnofridssatsning som genomförs efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Ett av satsningens mål är att stödja nationell, regional och lokal systematisk uppföljning. Syftet är att stärka kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner.

SKL:s kvinnofridssatsning

Informationsansvarig

  • Kerstin Wanhatalo
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot