Publicerad: 24 juni 2019

Fråga och svar

Vilket stöd får deltagande verksamheter?

Under projektet får deltagande verksamheter

  • support att installera och använda verktyg för registrering av uppgifter för uppföljning
  • grundutbildning i individbaserad systematisk uppföljning
  • introduktion om projektet SU-Kvinnofrid
  • möjlighet att delta i workshops för att dela kunskap och erfarenheter
  • stöd i sammanställning, analys och återkoppling av resultat

Informationsansvarig

  • Kerstin Wanhatalo
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot