Publicerad: 11 oktober 2018

Verksamhetssystem som stöd för uppföljning - projekt

Vad är viktig grundinformation för att följa upp kvalitet och resultat i socialtjänstens insatser och hur kan verksamhetssystemen utvecklas för att underlätta uppföljning för verksamhetsutveckling?

Vid årsskiftet 2016/2017 startade SKL ett utvecklingsarbete för att underlätta systematisk uppföljning på grupp- och verksamhetsnivå i socialtjänstens verksamhetssystem.

Varför behövs ett projekt?

  • En stor mängd information registreras redan idag, men många gånger sker verksamhetsuppföljning i olika sidosystem.
  • Kommunernas verksamhetssystem innehåller oerhört mycket information som är central vid uppföljning. Informationen är dock sällan strukturerad och systematiserad så att den går att aggregera och sammanställa på grupp- och verksamhetsnivå.
  • Verksamhetssystemen stödjer och underlättar inte verksamhetsuppföljning med fokus på kvalitet och resultat.
  • Det finns inte någon enhetlighet - regionalt eller nationellt - kring vad som följs upp.
  • Verksamhetsuppföljning kräver ofta separata IT-stöd och dubbeldokumentation.

Projektets målbild

Projektets målbild är att ta fram:

  • en gemensam bas av uppgifter för uppföljning av kvalitet och resultat i hela socialtjänsten

  • underlag till krav-/informationsspecifikation för verksamhetssystem.

Förutsättningar och ramar för projektet

Projektet är en del av SKL:s utvecklingssatsning på Öppna jämförelser inom socialtjänsten och omfattar 0,5 tjänst under två år (2017-18).

Arbetet sker i nära samarbete med liknande utvecklingsarbeten, t.ex. brukarundersökningen inom IFO, Webbkollen Barn och Unga och indikatorer för uppföljning av ensamkommande.

Arbetet sker i samråd med Socialstyrelsen.

Informationsansvarig

  • Daniel Örnberg
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot