Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • tisdag
  25
  okt
  2016

  Skydd 2016

  Välkommen till Nordens största mässa inom säkerhet, brandskydd och räddning. SKL är medarrangör av SKYDD och deltar aktivt planeringen av seminarieprogrammet.

 • tisdag
  25
  okt
  2016

  Nya LOU samt ny lag om koncessioner (Malmö)

  SKL erbjuder grundläggande kurser om den nya upphandlingslagstiftningen som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • tisdag
  25
  okt
  2016

  Leda och styra för hållbar jämställdhet

  En grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering. Genom att tillämpa strategin på konkreta exempel och din egen verksamhet lär du dig grunderna i jämställdhetsintegreing och förbättringsarbete.

 • tisdag
  25
  okt
  2016

  Markörbaserad journalgranskning, kurs (Stockholm)

  Inom ramen för den tidigare satsningen på patientsäkerhetsområdet kommer SKL fortsätta att ge utbildningar i markörbaserad journalgranskning (MJG) inom somatisk vuxenvård.

 • tisdag
  25
  okt
  2016

  Industriutsläppsbestämmelserna

  Välkommen till en tvådagarsutbildning 25-26 oktober om industriutsläppsbestämmelserna och vad de innebär för den kommunala myndighetsutövningen.

 • onsdag
  26
  okt
  2016

  Läkares arbetstider (Stockholm)

  Inställt. Kursen vänder sig till HR/PA-administratörer eller motsvarande som arbetat med läkarnas specialbestämmelser och Allmänna bestämmelser (AB) i minst ett år och vill utveckla kunskaperna.

 • onsdag
  26
  okt
  2016

  BEA,  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Luleå)

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • onsdag
  26
  okt
  2016

  Maskulinitet och jämställdhet - Göteborg

  Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Hur ser det arbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går ...

 • onsdag
  26
  okt
  2016

  Nationella taxan, LOL/LOF, Lag om läkarvårdsersättning och fysioterapi

  Vi går igenom lag och förordning med avseende på etablering, överlåtelse, ersättningsmodellen med takkonstruktioner, rätten till vikarier, landstingets respektive vårdgivarens ansvar och skyldigheter med mera. Dessutom kommer vi ta upp aktuell rättsp...

 • torsdag
  27
  okt
  2016

  Arbetsrättsseminarium om arbetsbrist

  Seminariet belyser frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot