Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • fredag
  28
  okt
  2016

  Flyktingar företag framtid: Samarbete

  Den 28 oktober direktsänder SKL det andra samtalet i en serie webbsändningar om hur nyanländas kompetenser kan tas tillvara. 

 • tisdag
  1
  nov
  2016

  Totalmetodiken (Stockholm)

  Välkommen till SABO:s och SKL:s kurs om Totalmetodiken som kombinerar ekonomisk lönsamhet och energieffektivisering i ett Totalprojekt. Projektets åtgärder säkerställer fastighetsägarens lönsamhetskrav och minskar fastighetens energibehov drastiskt.

 • tisdag
  1
  nov
  2016

  Maskulinitet och jämställdhet - Malmö

  Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Hur ser det arbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går ...

 • onsdag
  2
  nov
  2016

  Styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang

  Två dagars workshop för både styrelseordförande och direktören från samma kommun, region eller landsting, där syftet är att öka genomslag och resultat av politiken tillsammans.

 • onsdag
  2
  nov
  2016

  Nya möjligheter för äldreomsorgen (Göteborg)

  Extratjänster och kompetenslyft för att underlätta rekryteringen.

 • torsdag
  3
  nov
  2016

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • måndag
  7
  nov
  2016

  BeBo - Räknestuga (Umeå)

  Välkommen till SABO:s och SKL:s räknestuga inom ramen för BeställarKompetens. En kurs i investeringskalkyler inför beslut om energieffektiviseringsåtgärder, med exempel från företag i bostadsbranschen.

 • tisdag
  8
  nov
  2016

  Fullmäktige och revisorerna - Örebro

  Ett gemensamt utvecklingsseminarium. Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att under seminariet starta/utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på he...

 • tisdag
  8
  nov
  2016

  Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön (Göteborg)

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

 • tisdag
  8
  nov
  2016

  Dialog och offentlig upphandling (Stockholm)

  Workshop med fokus på hur vi genom dialog kan göra bättre offentliga affärer - för både kommunen och företagen. Workshopen riktar sig till kommuner som vill utveckla sitt arbete med inköp av varor och tjänster, som en del i att utveckla det lokala fö...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot