Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  20
  nov
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 20–21 november

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • onsdag
  20
  nov
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Umeå)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • onsdag
  20
  nov
  2019

  Tillsynsdagarna 2019 – SKL:s mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll

  En konferens med fokus på aktuella verktyg för att bedriva en effektivare livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

 • onsdag
  20
  nov
  2019

  Webbkonferens: medborgardialog och kommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om hur kommunikationsarbetet kan bidra till ökad delaktighet och välfungerande medborgardialog.

 • torsdag
  21
  nov
  2019

  Att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

  Förtroendevalda måste ges förutsättningar att verka under trygga förhållanden för att bibehålla en fungerande demokrati. En heldags-konferens om att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda. Inledning av SKL:s ordförande Anders Kna...

 • torsdag
  21
  nov
  2019

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • torsdag
  21
  nov
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • torsdag
  21
  nov
  2019

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • torsdag
  21
  nov
  2019

  Fullmäktige och revisionen, Stockholm

  Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans. Vi belyser kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, ins...

 • tisdag
  26
  nov
  2019

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  Hösten 2019 erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under hösten. Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot