Publicerad: 18 februari 2017
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • tisdag
  28
  feb
  2017

  Markörbaserad journalgranskning psykiatrisk vård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en metod för att identifiera vårdskador och bidrar till värdefull kunskap för patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  1
  mar
  2017

  Samhällsentreprenörer och sociala innovationer

  Samhällsentreprenörer i civilsamhället kännetecknas av att de utforskar och tar initiativ för att fylla behov som vare sig offentlig eller privat sektor tillgodoser. De förbättrar det som inte fungerar i samhällsbygget och tar ofta till nyskapande ...

 • tisdag
  7
  mar
  2017

  Högnivåmöte för hållbar jämställdhet

  Välkommen till ett nytt möte med SKL:s högnivågrupp för hållbar jämställdhet där vi diskuterar konsekvenserna av regeringens nya jämställdhetspolitik och formerna för högnivågruppens fortsatta arbete.

 • tisdag
  7
  mar
  2017

  Mänskliga rättigheter i praktiken, Göteborg

  Välkommen till en dag där du får en djupare förståelse för hur de mänskliga rättigheterna påverkar det dagliga arbetet i kommun, landsting och region! Under dagen varvas teoretisk kunskap med praktiska erfarenheter och gemensamma samtal.

 • tisdag
  7
  mar
  2017

  Fullmäktige och revisorerna - gemensamt seminarium 

  Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att starta och utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan.

 • onsdag
  8
  mar
  2017

  Personlig assistans, PAN

  Kursen syftar till att ge kunskap om anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN.

 • torsdag
  9
  mar
  2017

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • fredag
  10
  mar
  2017

  Flyktingar företag framtid - Fantasi

  I den femte webbsändningen i serien Flyktingar företag framtid presenterar vi bland annat Malmö stad, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Arbetsförmedlingen som jobbar tillsammans med Dubbel yrkesutbildning.

 • fredag
  10
  mar
  2017

  Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, workshop

  SKL anordnar 5 regionala workshopar inom ramen för satsningen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Syftet är att dela erfarenhet och lära av varandra.

 • tisdag
  14
  mar
  2017

  Arbetsrättsseminarium Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper regelverket kring förhandlingar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot