Publicerad: 18 april 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  23
  maj
  2017

  Budgetdagen 2017 (Malmö)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • tisdag
  23
  maj
  2017

  Tjänstedesign för politiker

  Är du som förtroendevald intresserad av hur tjänstedesign kan bidra till utveckling och innovation av den verksamhet du ansvarar för? Då är du välkommen att delta i SKL:s nybörjarsteg - Tjänstedesign för politiker.

 • onsdag
  24
  maj
  2017

  Beställarvänlig samverkan i byggentreprenader

  Samverkan som form vid byggentreprenader blir allt vanligare. Genom att delta i workshopen får du ta del och dela med dig av erfarenheter från beställarorganisationer och påverka utvecklingen inom området.

 • tisdag
  30
  maj
  2017

  Utvecklingskraft & Nationell HFS-konferens

  En konferens där Utvecklingskraft och HFS (nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård) går samman och erbjuder en ge- mensam mötesplats.

 • tisdag
  30
  maj
  2017

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/ anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • tisdag
  30
  maj
  2017

  Nätverksdag om innovation och idéslussning

  Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idé- eller innovationsslussar. Nätverksdagen är er som arbetar med eller planerar att starta sådan verksamhet. Nätverket träffas i anslutning till konferen...

 • tisdag
  30
  maj
  2017

  Grundkurs i offentlig upphandling

  Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • onsdag
  31
  maj
  2017

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

 • onsdag
  31
  maj
  2017

  En exklusiv dag för toppolitiker som är kvinnor

  Ordförande Lena Micko bjuder in till en inspirationsdag för toppolitiker som är kvinnor. Vi bjuder på samtal, berättelser och erfarenhetsutbyte.

 • onsdag
  31
  maj
  2017

  Budgetdagen 2017 (Göteborg)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot