Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • torsdag
  27
  okt
  2016

  Seminarium om läkares kompetensutveckling

  SKL och Sveriges läkarförbund sammanfattar arbetet med att lyfta fram goda exempel på strukturerad kompetensutveckling för läkare.

 • torsdag
  27
  okt
  2016

  Arbetsrättsseminarium om arbetsbrist

  Seminariet belyser frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde.

 • fredag
  28
  okt
  2016

  Flyktingar företag framtid: Samarbete

  Den 28 oktober direktsänder SKL det andra samtalet i en serie webbsändningar om hur nyanländas kompetenser kan tas tillvara. 

 • tisdag
  1
  nov
  2016

  Maskulinitet och jämställdhet - Malmö

  Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Hur ser det arbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går ...

 • tisdag
  1
  nov
  2016

  Totalmetodiken (Stockholm)

  Välkommen till SABO:s och SKL:s kurs om Totalmetodiken som kombinerar ekonomisk lönsamhet och energieffektivisering i ett Totalprojekt. Projektets åtgärder säkerställer fastighetsägarens lönsamhetskrav och minskar fastighetens energibehov drastiskt.

 • onsdag
  2
  nov
  2016

  Styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang

  Två dagars workshop för både styrelseordförande och direktören från samma kommun, region eller landsting, där syftet är att öka genomslag och resultat av politiken tillsammans.

 • onsdag
  2
  nov
  2016

  Nya möjligheter för äldreomsorgen (Göteborg)

  Extratjänster och kompetenslyft för att underlätta rekryteringen.

 • torsdag
  3
  nov
  2016

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • måndag
  7
  nov
  2016

  BeBo - Räknestuga (Umeå)

  Välkommen till SABO:s och SKL:s räknestuga inom ramen för BeställarKompetens. En kurs i investeringskalkyler inför beslut om energieffektiviseringsåtgärder, med exempel från företag i bostadsbranschen.

 • tisdag
  8
  nov
  2016

  Fullmäktige och revisorerna - Örebro

  Ett gemensamt utvecklingsseminarium. Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att under seminariet starta/utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på he...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot