Publicerad: 18 april 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  30
  maj
  2017

  Utvecklingskraft & Nationell HFS-konferens

  En konferens där Utvecklingskraft och HFS (nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård) går samman och erbjuder en ge- mensam mötesplats.

 • tisdag
  30
  maj
  2017

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/ anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • tisdag
  30
  maj
  2017

  Nätverksdag om innovation och idéslussning

  Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idé- eller innovationsslussar. Nätverksdagen är er som arbetar med eller planerar att starta sådan verksamhet. Nätverket träffas i anslutning till konferen...

 • tisdag
  30
  maj
  2017

  Grundkurs i offentlig upphandling

  Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • onsdag
  31
  maj
  2017

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

 • onsdag
  31
  maj
  2017

  En exklusiv dag för toppolitiker som är kvinnor

  Ordförande Lena Micko bjuder in till en inspirationsdag för toppolitiker som är kvinnor. Vi bjuder på samtal, berättelser och erfarenhetsutbyte.

 • onsdag
  31
  maj
  2017

  Budgetdagen 2017 (Göteborg)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • onsdag
  31
  maj
  2017

  Framtidsdag - om ledning och styrning för toppchefer

  I år präglas programmet av behovet av att samtidigt förnya och utveckla samt säkra att det demokratiska välfärdssystemet håller. Det är vår förhoppning att våra föreläsare ska ge dig både tankeställare och inspiration.

 • onsdag
  31
  maj
  2017

  Samverkan vid utskrivning från sjukhus

  En smidig och säker resa genom vården för personer som är sårbara och beroende av andra är målet med den nya lagstiftning som den 1 januari 2018 ersätter Betalningsansvarslagen. Kom och låt dig inspireras under en heldag på Sveriges Kommuner och Land...

 • torsdag
  1
  jun
  2017

  Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot