Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • onsdag
  26
  okt
  2016

  Maskulinitet och jämställdhet - Göteborg

  Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Hur ser det arbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går ...

 • onsdag
  26
  okt
  2016

  Nationella taxan, LOL/LOF, Lag om läkarvårdsersättning och fysioterapi

  Vi går igenom lag och förordning med avseende på etablering, överlåtelse, ersättningsmodellen med takkonstruktioner, rätten till vikarier, landstingets respektive vårdgivarens ansvar och skyldigheter med mera. Dessutom kommer vi ta upp aktuell rättsp...

 • torsdag
  27
  okt
  2016

  Arbetsrättsseminarium om arbetsbrist

  Seminariet belyser frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde.

 • torsdag
  27
  okt
  2016

  Seminarium om läkares kompetensutveckling

  SKL och Sveriges läkarförbund sammanfattar arbetet med att lyfta fram goda exempel på strukturerad kompetensutveckling för läkare.

 • fredag
  28
  okt
  2016

  Flyktingar företag framtid: Samarbete

  Den 28 oktober direktsänder SKL det andra samtalet i en serie webbsändningar om hur nyanländas kompetenser kan tas tillvara. 

 • tisdag
  1
  nov
  2016

  Totalmetodiken (Stockholm)

  Välkommen till SABO:s och SKL:s kurs om Totalmetodiken som kombinerar ekonomisk lönsamhet och energieffektivisering i ett Totalprojekt. Projektets åtgärder säkerställer fastighetsägarens lönsamhetskrav och minskar fastighetens energibehov drastiskt.

 • tisdag
  1
  nov
  2016

  Maskulinitet och jämställdhet - Malmö

  Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Hur ser det arbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går ...

 • onsdag
  2
  nov
  2016

  Styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang

  Två dagars workshop för både styrelseordförande och direktören från samma kommun, region eller landsting, där syftet är att öka genomslag och resultat av politiken tillsammans.

 • onsdag
  2
  nov
  2016

  Nya möjligheter för äldreomsorgen (Göteborg)

  Extratjänster och kompetenslyft för att underlätta rekryteringen.

 • torsdag
  3
  nov
  2016

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot