Publicerad: 28 augusti 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  27
  sep
  2017

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  27
  sep
  2017

  Processledning av medborgardialog med fokus på inkludering och integration, Stockholm

  SKL bjuder in till en kostnadsfri utbildning i processledning av medborgardialog med särskilt fokus på inkludering och integration. Deltagare får en förståelse för dialogmodellens logik och olika moment samt verktyg som kan användas som samtalsledare...

 • onsdag
  27
  sep
  2017

  TRAST-utbildning

  En inspirerande kurs med målsättningen att deltagaren lär sig utarbeta en trafikstrategi.

 • torsdag
  28
  sep
  2017

  Att främja utveckling av social innovation 2.0, workshop

  En workshop om hur vi kan främja utvecklingen av social innovation i samverkan med civilsamhället i våra kommuner, landsting och regioner. Vi ger dig en möjlighet till återkoppling, erfarenhetsutbyte samt framåtsyftande arbete då vi utforskar möjligh...

 • torsdag
  28
  sep
  2017

  En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Fokus på årets konferens ligger på samverkansfrågor och nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

 • torsdag
  28
  sep
  2017

  Att vidta åtgärder och planera för minskat trafikbuller

  En dag där fokus ligger på att sprida kunskap om vikten av att vidta åtgärder och att arbeta strategiskt med trafikbuller.

 • måndag
  2
  okt
  2017

  KommUng 2017 - Omvärlden i fokus

  KommUng är en konferens för yngre tjänstepersoner i kommuner, regioner och landsting. KommUng vill informera, inspirera och öppna upp för diskussion kring gemensamma utmaningar. Temat den 2-3 oktober har omvärlden i fokus.

 • måndag
  2
  okt
  2017

  KomUng 2017

  KomUng 2017 handlar om omvärlden, hur den påverkar oss och hur vi kan påverka den. Den 2–3 oktober tittar vi närmare på två omvärldsfenomen som kommer att påverka vår vardag – digitalisering och klimatförändringar. Vi går också in på några av de ramv...

 • måndag
  2
  okt
  2017

  Webbsändning: Agenda för integration, 2 oktober

  Webbsändningarna tar upp vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration.

 • tisdag
  3
  okt
  2017

  Arbetsrättsseminarium verksamhetsövergång

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta arrangerar ett seminarium kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot