Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  19
  mar
  2018

  Planering och utformning av särskilda boendeformer, konferens

  Många kommuner står inför stora investeringar i särskilda boenden. Konferensen innehåller både framtidsspaning och exempel från kommuner gällande planer och program för särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, teknikk...

 • tisdag
  20
  mar
  2018

  Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys, Stockholm

  SKL går igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen. Vi genomför också ett arbetspass om lekmannarevision i kommunala företag samt får besök ...

 • onsdag
  21
  mar
  2018

  KLASSA - kommunal klassificeringsstruktur

  SKL och Riksarkivet arrangerar ett seminarium där Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor presenterar klassificeringsstrukturen KLASSA och beskriver metoden för klassificering.

 • onsdag
  21
  mar
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  21
  mar
  2018

  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm

  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Arbetsmiljörätt – arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen är ägnad att ge en grundläggande genomgång om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, om de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Webbinarium om det nya webbdirektivet

  Välkommen till ett webbinarium om det nya webbdirektivet. Du får veta mer om hur webbplatser i offentlig sektor behöver anpassas för ökad tillgänglighet.

 • måndag
  26
  mar
  2018

  Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

  Plug In 2.0:s slutkonferens är en konferens utöver det vanliga med ungdomars egna berättelser och forskaranalys i fokus.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot