Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  18
  mar
  2019

  Grundkurs elektronisk handel 18-19 mars 2019

  Detta är en grundkurs som riktar sig till de som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra det.

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Ordförandedagen 2019

  Ordförandagen genomförs i samband med SKL:s valkongress i Stockholm.

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Valkongress

  På valkongressen samlas de nyvalda kongressombuden. Valkongressen väljer SKL:s styrelse för den kommande mandatperioden.

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En endagskurs där vi får en genomgång av de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. 

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Webbinarium om Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018

  Tema i rapporten är riskkommunikation och individens beredskap

 • onsdag
  20
  mar
  2019

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  Planering och finansiering för miljökontor

  Välkommen till en workshop där vi bland annat fördjupar oss i hur man arbetar med SKL:s nya koncept för behovsutredningar, SKL:s nya förslag på behovsstyrd taxa och vad arbetet med att ta fram timavgifter kan innebära.

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  Ett säkert val - lärdomar och nyheter, Malmö

  Under seminariedagen kommer vi att ta upp olika frågeställningar. Förutom inspel från SKL, Valmyndigheten och goda kommunexempel bjuder dagen framför allt på möjligheter till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genom...

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  God revisionssed 2018, Luleå

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  PBL för förtroendevalda

  En konferens där fokus ligger på PBL och din roll som förtroendevald.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot