Publicerad: 29 september 2016
Prenumerera på Miljö, hälsa

Klimat

Klimatet förändras. Kommuner, landsting och regioner gör stora insatser för att anpassa den fysiska planeringen och för att minska påverkan på klimatet.

Dokumentation från remisskonferens

Vad föreslår Miljömålsberedningen i strategin för hur Sverige ska bli ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser? Hur planerar Malmö för klimartsmarta samhällen? Ta del av webbsändningen och materialet från konferensen.

Dokumentation: Remisskonferens Miljömålsberedningens slutbetänkande

SKL:s programberedning för klimat

Programberedningen för klimat är en grupp av politiker som på uppdrag av SKL:s styrelse arbetar med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. I mars 2017 ska beredningen presentera ett dokument som syftar till att stärka medlemmarnas beredskap att anpassa samhället och minska klimatpåverkan.

Fokus i arbetet är:

  • Medlemmarnas förmåga att förebygga och motstå klimatrelaterade händelser i kommuner, landsting och regioner.
  • Ansvarsfördelning och samordning mellan staten, kommuner, landsting och regioner.
  • Kommuner, landsting och regioner som spjutspetsar i Sveriges arbete för minskad klimatpåverkan.

Beredningen har som del i arbetet gjort studiebesök hos kommuner och regioner som arbetar framgångsrikt med klimatfrågor. De har även träffat aktörer från staten, försäkringsbranschen, fastighetsägare med flera.

Beredningens ledamöter

Handlingsplan (PDF, nytt fönster)

Pågående utredningar

Under 2016 deltar SKL:s experter i tre statliga utredningar med bäring på klimatfrågan: miljömålsberedningen, klimatanpassningsutredningen samt cirkulär ekonomi. Utredningarna kommer att arrangera aktiviteter för att samla in synpunkter från kommuner, landsting och regioner.

Miljömålsberedningens betänkande om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige är på remiss till 23 oktober 2016. Klimatanpassningsutredningen och utredningen om cirkulär ekonomi redovisas i februari 2017.

Expert i Miljömålsberedningen är Ann-Sofie Eriksson, i klimatanpassningsutredningen Emma Bonnevier och i utredningen om cirkulär ekonomi Andreas Hagnell.

Översyn av EU-direktiv

Flera EU-direktiv med direkt påverkan på det lokala och regionala arbetet är under översyn. SKL har i sitt EU-arbete lyft fram synpunkter om bland annat energikrav på byggnader, krav på energikartläggning och villkor för bioenergi.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot