Publicerad: 12 september 2019

Kraftsamling för psykisk hälsa

För att minska den psykiska ohälsan i samhället, behöver många olika aktörer arbeta tillsammans och långsiktigt. Därför har SKL tagit initiativ till att vara en samlande arena för olika aktörer och ett arbete för att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

De omställningar som behövs överensstämmer med det arbete som SKL redan bedriver inom bland annat Strategi för hälsa, omställningen till nära vård och omsorg och för en ökad digitalisering.

Kraftsamlingens mål är:

  • Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt
  • Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående i det samhälle som vi lever i
  • Hållbara stöd till de som behöver

Under hösten 2019 pågår framför allt arbetet med att samtala med olika aktörer och utveckla arbetsformer för ett kommande, långsiktigt arbete. Arbetet inleddes med en kick-off den 9 september, och fortsätter med bland annat workshoppar under hösten 2019.

Workshop I för Kraftsamling för psykisk hälsa

Under hösten erbjuds workshops, där olika aktörer är välkomna att diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att få större kraft i utvecklingsarbetet. Ett första tillfälle erbjuds den 11 oktober.

Information och anmälan till workshop 11oktober

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot