Publicerad: 14 januari 2019

Förändringsprogrammet LEDA för smartare välfärd blir Mittköping

20 kommuner deltog i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd, vars syfte var att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Resultatet av arbetet blev Mittköping, som du kan läsa mer om här.

SKL har, i samarbete med Vinnova, initierat ett förändringsledningsprogram för att vässa välfärden med digitaliseringen som hävstång. Detta gör vi genom att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av digitala lösningar och nya arbetssätt, avser programmet att gynna vidare utveckling inom alla kommuner.

LEDA:s väg till Mittköping

LEDA för smartare välfärd startade hösten 2016 tillsammans med de deltagande kommunerna och pågick till hösten 2017. Programmet bestod dels av gemensamma träffar, dels av arbete på hemmaplan och digitalt.

De gemensamma träffarna varvade olika inspirationsföreläsningar med konkret arbete och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna. Arbetet bestod bland av grupparbeten inom olika områden för att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för en lyckad digitaliseringsresa.

Besök Mittköpings wiki och Facebookgrupp

En wiki har skapats och börjat fyllas på med innehåll så att fler kan ta del av lärdomarna. En wiki är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ändringar publiceras omedelbart, utan att fördröjas av granskningsförfaranden.

Mittköpings wiki

Mellan varje möte arbetade deltagarna, genom digitala och fysiska möten, i olika grupperingar med uppgifter på hemmaplan. Dessutom fanns det digitala forum för diskussioner kring frågorna, som till exempel LEDA:s öppna Facebookgrupp, som nu blivit Mittköpings.

Gå med i Mittköpings facebookgrupp

LEDA:s två inriktningar

LEDA för smartare välfärd innehöll två inriktningar; Skola och lärande i en digital värld, samt Hälsa och omsorg i en digital värld. Arbetet skedde dock till största delen tillsammans. Elva kommuner deltog i varje spår, varav två deltog i båda.

Tidsplan och deltagande

LEDA för smartare välfärd höll på från hösten 2016 till och med hösten 2017. LEDA var ett öppet och kommunikativt program för att möjliggöra att även kommuner som inte ingick i programmet skulle kunna ta del av det som kom fram. LEDA avslutades och gick över i Mittköping, där alla har tillgång till materialet.

Välkomna att ta del av materialet här på sidan och genom webbsändningarna i menyn. Gå du med i den öppna Facebookgruppen, kan du även följa eller vara delaktig i Mittköpings utveckling framöver.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot