Publicerad: 12 februari 2018

Näringsliv, arbete, digitalisering

Arbetsgivarfrågor

Detta gör SKL

SKL stöder kommuner att utveckla arbetsmarknadsinsatser, inte minst för unga och nyanlända. Vi jobbar brett med näringslivsfrågor – ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd.

Det behövs smarta digitala tjänster som gör det lätt att ta del av offentlig information, starta företag, komma i kontakt med vården, eller planera en utbyggnad av villan. SKL driver på i det arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot