Publicerad: 13 januari 2017

Framtidens efterfrågade kompetenser

Konferens den 15 mars 2017. Vad kan digitaliseringen innebära för välfärdens utveckling och arbetsmarknadens framtida kompetensförsörjning?

Konferensen fokuserar på kompetensförsörjning inom välfärden, vilken kompetens som kan komma att efterfrågas och hur jobben i välfärden kan marknadsföras. Den lyfter även vikten av förutsättningar för fler i jobb.

Du får ta del av en smartare välfärd där bland annat skola, äldreomsorg och hemtjänst lyfts fram.

Välkomna till Uppsala Konsert & Kongress den 15 mars 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot