Publicerad: 26 februari 2016

Funktionsnedsattas sysselsättning

Många kommuner arbetar aktivt, både inom den ordinarie verksamheten och i projektform, med att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbetsmarknadsanknytning. SKL har samlat in goda exempel från kommuner inom området funktionsnedsattas sysselsättning. 

SKL kommer är att fylla på med metoder, arbetssätt och goda exempel allt eftersom. Skicka gärna in ett exempel från er verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot