Publicerad: 12 december 2017

Funktionsnedsättning och arbete

SKL har behov av anställa många nya medarbetare. SKL stödjer sina medlemmar i arbetet med att utvecklas som attraktiva arbetsgivare.

Personer med funktionsnedsättning är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. Allas kompetenser behövs. Många personer med funktionsnedsättning har ingen nedsatt arbetsförmåga.

Men de personer som behöver stöd och anpassning måste ges bättre möjligheter att delta i arbetslivet. Det gäller även personer inom daglig verksamhet. SKL har antagit ett positionspapper inom funktionshinderfrågor där arbete och egen försörjning är ett viktigt fokusområden.

Funktionshinder och delaktighet, Positionspapper (PDF, nytt fönster)

SKL bedriver också ett utvecklingsarbete med stöd av ESF under namnet "Breddad rekrytering – Fler vägar in", där syftet är att utforska och utvärdera möjligheterna att lösa delar av kompetensförsörjningsbehoven i välfärden genom att bättre ta tillvara kompetensen hos personer som i dag finns utanför arbetsmarknaden.  

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot