Publicerad: 12 december 2017

Fler vägar in - breddad rekrytering

SKL har beviljats medel från Europeiska socialfonden för projektet Fler vägar in – breddad rekrytering. Utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med åtta kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot