Publicerad: 19 februari 2019

Fler vägar in - breddad rekrytering

SKL har beviljats medel från Europeiska socialfonden för projektet Fler vägar in – breddad rekrytering. Utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med åtta kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot