Publicerad: 12 december 2017

Metoder och goda exempel

Många kommuner arbetar aktivt, både inom den ordinarie verksamheten och i projektform, med att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbetsmarknadsanknytning.

SKL samlar under rubriken "Metoder och goda exempel" in exempel inom området funktionsnedsattas sysselsättning. Intentionen är att fylla på allt eftersom, så skicka gärna in ett exempel från er verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot