Publicerad: 2 oktober 2018

Arbetsmarknadstorget i Skellefteå

Arbetsmarknadstorget är ett exempel på framgångsrik samverkan mellan olika myndigheter.

Samverkande myndigheter i Skellefteå har i en gemensam överenskommelse etablerat en långsiktig samverkansplattform för att erbjuda rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa ungdomar mellan 16-29 år som har behov av långvarigt stöd från minst två myndigheter. Samverkansparter är Skellefteå kommun (kommunens arbetsmarknadsenhet, gymnasiekontoret, socialkontorets individ- och familjeomsorgsavdelning) och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västerbottens läns landsting och Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Mötesplats där unga får stöd till egen försörjning

Arbetsmarknadstorgets syfte är att skapa en sammanhållen mötesplats där unga ska få stöd i att öka möjligheterna till egen försörjning. Verksamheten ska även utveckla ett gemensamt synsätt, bättre tillvarata kompetensen hos personalen i de medverkande myndigheterna, tillämpa och vidareutveckla gemensamma verktyg och bedömningsinstrument. Samorganisering och samlokalisering underlättar det strukturella samverkansarbetet och möjliggör att individen får det stöd den behöver.

Arbetsmarknadstorget är ett exempel på samordning av resurser i gemensamma lokaler, effektiv samverkan och ett projekt som övergått till att bli en del i ordinarie struktur. Organiseringen har utvärderats och visat på både samhällsekonomiska och individuella vinster. 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö bildades den 1 januari 2014 när Norsjö kommun gick in i det tidigare Samordningsförbundet Skellefteå som bildades 2005. Förbundet finansierar flera verksamheter. Beslut om finansiering sker i verksamheternas ordinarie budgetarbeten.
Skellefteå kommun är bland de bästa i landet när det gäller att ordna jobb till personer med funktionsnedsättning. Det visar en kommunuppföljning som Myndigheten för delaktighet gjort under 2015. Den starka strukturen av myndighetssamverkan samt den politiska viljan är viktiga faktorer för framgången. En annan framgångsfaktor är samarbetet med arbetsgivarna och deras öppenhet att ta emot praktikanter.

Kontakt

Margaretha Larsson
0910-712933
margareta.larsson@skelleftea.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot