Publicerad: 12 december 2017

Individual Placement and Support

Individual Placement and Support (IPS) bygger på samma principer som Supported Employment (SE) men är anpassad till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Mellan åren 2011 och 2013 genomförde Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen en försöksverksamhet där 32 kommuner fick stadsbidrag för att bedriva en försöksverksamhet inriktad på individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen. Socialstyrelsen bistod även försöksverksamheterna med manualer och utbildningsmaterial. Försöksverksamheterna utvärderades och såväl framgångar som utmaningar har lyfts fram.

Utvärdering av individanpassat stöd till arbete, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot