Publicerad: 12 december 2017

Lärande exempel arbetsmarknad

En viktig del av SKL: arbete är att stödja våra medlemmar i det arbete
de bedriver lokalt och regionalt. Många frågar efter vad andra gör så
att de kan dra lärdom av det i det egna arbetet.

Vi lyfter fram exempel på framgångsrika verksamheter och projekt inom arbetsmarknads- och sysselsättningsområdet. Fokus ligger på vilka möjligheter kommuner har att agera arbetsmarknadspolitiskt, själva och i samverkan med andra aktörer.

Skicka gärna in lärande exempel från din verksamhet.

 • KomiJobb minskar försörjningsstödskostnader i Sundsvall
  Sedan 2013 storsatsar Sundsvalls kommun på arbetssökande försörjningsstödstagare genom initiativet KomiJobb. Ett helhetstänk från individ till arbetsplats, i kombination med ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har gett mycket positiva resultat.
 • Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom upphandlingskrav
  I upphandlingen om att leda förnyelsen av området Vivalla i Örebro, lades ett skallkrav om sociala hänsyn till. Det utmynnade i ett praktikprogram som hittills har bidragit till att cirka 40 % av deltagarna nu är i arbete.
 • Modell för upphandling med sociala hänsyn i Göteborg
  London har stått för inspirationen. Med goda resultat provade Göteborgs Stad sociala hänsyn vid upphandling i liten skala. Nu siktar politikerna högre. För år 2014 är målet att minst 50 % av stadens tjänsteupphandlingar ska ske med sociala hänsyn.
 • Feriejobb i Nyköping - ett öppet fönster mot framtiden
  Sedan 14 år bedrivs i Nyköping ett arbete med att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Arbetet har främst bedrivits i ett av kommunens miljonprogramsområden – Brandkärr.
 • Servicetrainee i Norrköping
  Kommunen har gjort en utvärdering av projektet där personer med ekonomiskt bistånd och kunskaper i minst ett av de största invandrarspråken erbjöds tidsbegränsade anställningar.
 • Mall för arbetsmarknadsfrågorna i Kolada
  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tagit fram en lathund som kan användas av handläggare i kommuner som saknar ett datasystem som är anpassat efter arbetsmarknadsfrågorna i databanken Kolada.
 • Lokala projekt i Bollnäs
  I Bollnäs kommun bedrivs ett antal lokala arbetsmarknadspolitiska projekt: Aktivitetscentrum, Ungdomsplattformen och Utredning av arbetsförmåga.
 • Sollentuna mäter arbetstiden
  I Sollentuna kommun använder man en elektronisk blankett när personalen på arbetsmarknadsverksamheten ska uppskatta hur stor del av arbetstiden de lägger på olika arbetsuppgifter.
 • Arbetsmarknadsmässa för unga på nytt sätt
  Frammis i Vimmerby är ett nytt revolutionerade sätt att låta unga träffa näringslivet i Vimmerby kommun. Projektet är ett samarbete mellan Fryshuset i Stockholm, Fabriken i Vimmerby, Företagarna som organisation i Vimmerby samt Vimmerby kommun.
 • Gränslösa lösningar
  Arbetsmiljöforum har gett ut en skrift där man belyser erfarenheter från olika transnationella projekt.
 • Ny arbetsmarknads- och näringslivsstrategi i Göteborg
  Stadsledningskontoret i Göteborg har på politikernas uppdrag gjort en analys av utvecklingen på arbetsmarknaden och presenterat förslag på möjliga vägar för Göteborgs Stad att bättre möta göteborgares möjligheter att försörja sig genom arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot