Publicerad: 12 december 2017

Modell för upphandling med sociala hänsyn i Göteborg

London har stått för inspirationen. Med goda resultat provade Göteborgs Stad sociala hänsyn vid upphandling i liten skala. Nu siktar politikerna högre. För år 2014 är målet att minst 50 % av stadens tjänsteupphandlingar ska ske med sociala hänsyn.

Tjänsteupphandlingar med sociala hänsyn handlar ytterst om att främja möjligheterna till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. I förlängningen är målet att öka den sociala hållbarheten i staden.

I samband med att målet om 50 % sattes lanserade staden ett pilotprojekt. Syftet är att ta fram en modell för hur samverkan kan gå till och vilket stöd berörda aktörer behöver under upphandlingsprocessen och avtalstiden.

- Vi i stödfunktionen ser till exempel över vilka lagar som ska tas hänsyn till och att olika regelverk inte krockar, berättar Maja Ohlsson, projektledare Göteborgs Stad.

Matchning och utbildning

Chansen för målgrupperna att komma ifråga för anställning baseras på en beräkningsgrund som inriktar sig på de stadsdelar med högst andel försörjningsstödstagare.

Vid varje upphandling ser man över vilka krav som är rimliga att ställa. När upphandlingen är genomförd konkretiseras vilka typer av tjänster leverantören är i behov av. I nära samverkan med Arbetsförmedlingen och stadsdelarnas arbetsmarknadsverksamheter tas lämpliga kandidater fram.

- En del av upphandlingarna kommer att verkställas först i slutet på 2016. I samverkan med bland annat branschorganisationer och fackförbund tittar vi på vilken lärlings- eller yrkeskompetens som behövs. Utifrån detta har staden beviljat ett antal utbildningsplatser. Detta för att det ska finnas personer från målgrupperna med rätt kompetens när det är dags för anställning, säger Maja Ohlson.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot