Publicerad: 25 augusti 2014

Ny arbetsmarknads- och näringslivsstrategi i Göteborg

Stadsledningskontoret i Göteborg har på politikernas uppdrag gjort en analys av utvecklingen på arbetsmarknaden och presenterat förslag på möjliga vägar för Göteborgs Stad att bättre möta göteborgares möjligheter att försörja sig genom arbete.

Stadsledningskontoret har tagit fram två rapporter om dels näringslivets utveckling och förutsättningar och dels arbetsmarknaden och arbetslivet för framtidens göteborgare.

Jobb i framtiden eller jobbig framtid (PDF, nytt fönster)

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot