Publicerad: 3 oktober 2018

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 16-17 mars 2017

Globalisering förutsätter lokal samverkan. Under konferensen kommer vi att belysa vad som händer i vår omvärld och hur det påverkar det svenska samhället i stort. 

Vi lever en föränderlig tid. Det pågår stora förändringar i det svenska samhället dels till följd av en snabb teknisk utveckling och människors oro för miljön och dels på grund av händelser i vår omvärld som är svåra att påverka.

På årets konferens kommer vi att fokusera på frågor som rör samhällsutveckling, arbetsmarknad och det vi kallar ”värderingar i förändring”. Hur ska vi kunna finna oss tillrätta i ett samhälle som ständigt förändras och som ställer krav på omställning och anpassning?

Vi kommer också att lyfta fram exempel på lokala och regionala satsningar som syftar till att föra den svenska modellen in i framtidens samhälle. Vår övertygelse är att globaliseringen ställer nya krav på lokal samverkan, engagemang och långsiktigt ansvarstagande.

Välkomna till Uppsala Konsert & Kongress den 16-17 mars 2017.

Obs! Den 15 mars på eftermiddagen arrangerar SKL en förkonferens. Årets tema är kompetensförsörjningsfrågor.

Informationsansvarig

  • Vivi Jacobson-Libietis
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot