Publicerad: 25 februari 2016

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 17-18 mars 2016

Sverige står inför stora utmaningar; företagen behöver kvalificerad arbetskraft för att vara globalt konkurrenskraftiga samtidigt som vi har stora grupper som har allt svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Fokus på  årets konferens ligger på frågor som handlar om arbetskraftens framtida kompetens, företagens behov och hur matchningen ska bli mer effektiv. Hur ska samhället på bästa sätt kunna möta såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas behov?

Konferensprogram och inbjudan (PDF, nytt fönster)

Anmälan till Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016

Förkonferens om integrationsfrågor 16 mars

Förkonferensen, eftermiddagen den 16 mars, ägnas helt och håller åt integrationsfrågor. Hur ska det svenska samhället på bästa sätt tillvarata ny kompetens och vad krävs för att möta framtida utmaningar?

Konferensprogram och inbjudan (PDF)

Anmälan till Nyanländas etablering – en investering för framtiden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot