Publicerad: 19 februari 2019

Förslag om samordnad stödfunktion i UVAS-arbetet

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar har lämnat förslag på inrättandet av en permanent stödfunktion i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar.

Förslaget lämnades i ett delbetänkande till Utbildningsdepartementet den 13 oktober. Syftet är att stödet ska samordnas och spänna över olika ansvarsområden men att ingången i arbetet med den unga är kommunen, där man sedan har kontakt och samarbete med andra relevanta aktörer. Stödfunktionen ska kunna arbeta med processtöd för organisations- och verksamhetsutveckling och informations- och kunskapsstöd.

- En central fråga för SKL är att vi är med i nära dialog och samarbete för att undvika dubbelarbete och att vi finns med i det myndighetsråd som föreslås, även om vi inte är en myndighet, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

Viktigt att olika regeringsuppdrag samordnas

- Vi ser också att det är viktigt att det finns en samordning av olika regeringsuppdrag och att myndigheterna arbetar tillsammans. På motsvarande sätt behöver kommunerna och landstingen samordna sina uppdrag, säger Leif Klingensjö.

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot