Publicerad: 3 oktober 2018

Idékonferens om en välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program.

Program och anmälan

Konferenserna äger rum den 22 respektive den 28 september på City Conference Center, Folkets Hus i Stockholm. Syftet är att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.

Samverkan och nyanländas etablering

På årets konferens har vi valt att lägga fokus på dels samverkansfrågor, dels frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Under konferensen kommer vi också att informera om arbetsmarknadsläget och förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. SKL och Arbetsförmedlingen kommer att redovisa analyser av
insatser för nyanlända och Arbetsmarknadsutredningen kommer att ge en bild av samspel och ansvarsfördelning mellan kommuner och förmedlingar.

Konferensen avslutas med en inspirationsföreläsning av Emma Arnesson från föreningen Hej främling!, vars verksamhet SVT följt i en dokumentärserie.

Informationsansvarig

  • Vivi Jacobson-Libietis
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot