Publicerad: 5 april 2017

Ny rapport om kommuners möjligheter och skyldigheter i arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitiken är en viktig statlig angelägenhet som också har stor betydelse för kommuner, landsting och regioner.

Syftet med denna skrift är att ge en orientering i arbetsmarknadspolitikens organisation, regler och program. Särskilt fokus ligger på vilka möjligheter och skyldigheter kommuner har att agera arbetsmarknadspolitiskt, själva och i samverkan med andra aktörer. Skriften kan läsas av alla som är intresserade av ämnet, men riktar sig speciellt till politiker och tjänstemän på kommunal nivå. Rapporten uppdaterades i april 2017.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot