Publicerad: 10 mars 2016

Satsning på arbetsintegrerande sociala företag

Regeringen har beslutat om en satsning på sysselsättningsfrämjande insatser genom så kallade arbetsintegrerande sociala företag. Flera kommuner deltar i utvecklingen.

Satsningen omfattar 60 miljoner kronor under en treårsperiod. De arbetsintegrerande sociala företagen gör idag en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer som varit arbetslösa länge.

– Sociala företag uppmärksammas alltmer som en resurs för jobb, välfärd och demokrati. Många kommuner väljer att stödja utvecklingen av det sociala företagandet. Det är därför positivt att regeringen nu fattat dessa beslut, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

Fakta

  • Tillväxtverket får i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett nationellt program under 2016-2018 med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer. Syftet är att öka antalet sysselsatta.
  • Näringsdepartementet kommer att se över hur man kan stärka socialt företagande och sociala innovationer. Arbetet kommer att bedrivas av departementsrådet Lars Bryntesson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot