Publicerad: 3 oktober 2018

En gemensam ingång – samordna myndigheter för arbetssökande

Över 250 000 personer runt om i landet behöver stöd från flera myndigheter för att komma ut i arbete och/eller utbildning. SKL anser därför att olika myndigheters arbete borde samordnas i ”En gemensam ingång”.

Många enskilda behöver en samordnad rehabilitering från flera aktörer för att få det stöd som behövs för att få en förankring på arbetsmarknaden. En gemensam ingång skulle innebära att invånaren har möjlighet att på lokal nivå få ett samlat stöd på en plats från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och hälso- och sjukvården.

Samordning - viktig fråga för SKL

SKL driver frågan om att samordna myndigheterna på nationell nivå. En övervägande majoritet av kommunerna ställer sig bakom förslaget och i flera kommuner finns redan samordnade verksamheter. En genomtänkt försöksverksamhet har diskuterats med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Överläggningar har också förts med Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) om ett gemensamt projekt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef
  • Tor Hatlevoll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot