Publicerad: 3 oktober 2018

Socialt företagande skapar nytta för individ och samhälle

Arbetsintegrerande sociala företag kombinerar näringsverksamhet med uppgiften att integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Arbetsintegrerande sociala företag skapar möjligheter till arbete, rehabilitering och arbetsträning för grupper som riskerar att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Företagen har på så sätt dubbla affärsidéer.

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet, producerar och säljer varor eller tjänster:

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Idag finns det cirka 350 sociala företag som uppfyller dessa kriterier. Tillsammans har de drygt 9 000 medarbetare. Arbetsintegrerande sociala företag är ingen egen juridisk företagsform och kan därför ses som vilket företag eller vilken arbetsgivare som helst. Definitionen visar endast vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna räknas som ett arbetsintegrerande socialt företag.

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige

Nätverk

SKL har ett nätverk för dig som har ett uppdrag att främja utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i kommun, region eller samordningsförbund. Nätverket bildades 2013 och representerar cirka 70 kommuner. Kontakta SKL om ni är intresserade av att ingå i nätverket.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot