Publicerad: 16 november 2018

Goda exempel - samverkan med arbetsintegrerande sociala företag

Här lyfter vi fram exempel på framgångsrika projekt, upphandlingar och samverkanstrukturer som har lett till en ökad samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället.

Vägen tillbaka till arbetslivet via sociala företag

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sedan år 2011 arbetat målmedvetet för att utveckla sociala företag till professionella rehabaktörer. Resultatet är att det i dag finns nio sociala företag på Östra Södertörn.

Filmen handlar om hur samordningsförbundet Östra Södertörn stödjer utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag, och visar arbetsintegrerande sociala företag i Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommuner, landsting och
regioner att förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social
integration och anständiga arbetsvillkor. Tillväxtverket har skrivit om två kommuners genomförda reserverade upphandlingar.

Lärande exempel  från Vänersborg

Lärande exempel från Söderhamn

Kommunala avknoppningar kan bli lyckade arbetsintegrerade sociala företag

KASAK Bilvården och CooPartner är före detta kommunala verksamheter som knoppats av och blivit arbetsintegrerande sociala företag. I Karlskrona har kommunen en policy för att stödja sådan utveckling.

Ta del av erfarenheterna från både kommun och de sociala entreprenörerna genom att se filmen nedan om hur Karlskrona kommun genomförde avknoppningar av kommunala verksamheter i syfte att etablera arbetsintegrerade sociala företag.

Film om hur Karlskrona kommun genomförde avknoppningar
av kommunala verksamheter i syfte att etablera arbetsintegrerade sociala
företag

Film om avknoppning som modell för jobb, utveckling och delaktighet, Karlskrona kommun

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot