Publicerad: 12 december 2017

Goda exempel på socialt företagande

Erfarenhet har visat att de kommuner som har en viljeinriktning och policy för hur kommunen ska arbeta med arbetsintegrerande sociala företag lyckas bättre. I nuläget är det drygt 15 kommuner som har en sådan policy. Några av dem är Falkenberg, Gotland, Haninge, Hofors, Luleå, Motala, Västerås och Vänersborg.

En viktig kugge i Falkenberg kommuns näringsliv

Det finns fem arbetsintegrerande sociala företag i Falkenbergs kommun. Företagsformen är relativt ny och har som huvudmål att hjälpa människor in i arbetslivet och i samhället. Detta är positivt både för den som får jobb och för samhället i stort.

Socialt företagande i Falkenbergs kommun

Näringslivet i Norrköping

I samarbete med Samordningsförbundet Östra Östergötland har Norrköpings kommun satsat på att göra information om socialt företagande till en fråga för näringslivet. Flera rapporter har tagits fram och finns att ladda ner från kommunens hemsida.

Socialt företagande i Norrköpings kommun

Vägen tillbaka till arbetslivet via sociala företag

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sedan år 2011 arbetat målmedvetet för att utveckla sociala företag till professionella rehabaktörer. Resultatet är att det idag finns nio sociala företag på Östra Södertörn.

Vägen tillbaka till arbetslivet via sociala företag

SKL:s arbete med samverkan med civilsamhället

SKL arbetar med att sprida kunskap och höja kompetens i hur goda samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner, landsting, regioner och civilsamhällets organisationer som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag, kooperativ med fler.

SKL:s arbete med samverkan med civilsamhället

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommuner, landsting och regioner att förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social integration och anständiga arbetsvillkor. Beroende på om upphandlingen avser en tjänst eller en vara kan kraven se olika ut.

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot