Publicerad: 3 oktober 2018

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommuner, landsting och regioner att förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social integration och anständiga arbetsvillkor. Beroende på om upphandlingen avser en tjänst eller en vara kan kraven se olika ut.

Syftet med att ställa krav på sociala hänsyn i offentliga upphandlingar är att få fler aktörer i samhället att ta socialt ansvar, till exemplet genom att erbjuda utbildning, praktik eller anställning åt personer som står utanför arbetsmarknaden.

En viktig del av SKL:s arbete är att stödja medlemmarna i det arbete de bedriver lokalt och regionalt. Att ställa krav på social hänsyn i upphandlingar är relativt nytt i Sverige och många frågar efter ”goda exempel”. På denna sida finns länkar till aktuell information och till verksamheter som på ett framgångsrikt sätt använder sociala hänsyn i upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg.

Skicka gärna in lärande exempel från din verksamhet.

EU-kommissionens handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (PDF, nytt fönster)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer (den sociala ekonomin) och den offentliga sektorn.

Det är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämpligt.

OP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilken part som ska bidra med vilka resurser, hur länge avtalet ska gälla och så vidare. Exempel på hur man kan arbeta med IoP finns i skriften nedan. 

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället (PDF, nytt fönster)

Samverkan i upphandlingsprocessen

Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot