Publicerad: 22 mars 2017

Statistik, arbetsmarknad

Kommunerna tar ett stort ansvar och gör ett bra jobb men det behöver vi kunna visa i siffror. Nu ska 2015 års uppgifter om kommunal statistik inom arbetsmarknadsområdet publiceras i webbverktyget Kolada.

SKL har fått stort gensvar från arbetsmarknadsansvariga i landets kommuner i arbetet med att få till stånd en databas med aktuell arbetsmarknadsstatistik.  Informationen i databasen är också viktig för oss på SKL då vi ska bevaka kommunernas intressen på det arbetsmarknadspolitiska området. Även andra aktörer efterfrågar denna statistik.

Till hjälp för att publicera 2015 års siffror i Kolada finns ett ifyllnadsformulär samt en film som visar hur man publicerar. Uppgifter för 2015 ska läggas in i Kolada senast 4 mars 2016.

För att publicera i Kolada behöver du ett användarnamn och lösenord. Använd samma som förra året. Om du saknar inloggningsuppgifter, mejla till inmatning@kolada.se och be dem skicka uppgifterna till dig. Ange ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Här matar du in kommunens arbetsmarknadsstatistik i Kolada

Ladda ner ifyllnadsformulär

Film om hur man publicerar i Kolada

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot