Publicerad: 23 februari 2018

Studiestartsstöd

En ny form av förstärkt studiestöd infördes 2017. Syftet är att ge arbetslösa utan gymnasiekompetens bättre möjligheter att utbilda sig,  att på så vis kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är kommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen identifierar vilka individer som utgör målgruppen för insatsen i den egna regionen. Kommunen behöver etablera samverkansformer med CSN som hanterar och betalar ut stödet. Kommunen behöver också anordna utbildningar som passar de identifierade målgrupperna.

- Studiestartsstödet är en bra möjlighet till utbildning för personer som behöver höja sin
kompetens med vuxenstudier för att få fäste på arbetsmarknaden, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

SKL har med anledning av de nya bestämmelserna tagit fram ett cirkulär som summerar vad det nya studiestartsstödet innebär.

Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot