Publicerad: 3 oktober 2018

Ungas sysselsättning

Ungas sysselsättning och etablering på arbetsmarknad är viktiga frågor för våra medlemmar. Att avsluta gymnasieskolan och att få kontakter och fotfäste på arbetsmarknaden är oerhört viktigt i en ung människas liv.

Unga som målgrupp lyfts ofta fram i olika sammahang. Men unga är en heterogen grupp med olika intressen, behov och förutsättningar. De som möter unga måste vara anpassningsbara och detsamma gäller de insatser och stöd de unga får. Hur man arbetar med detta i praktiken är det som avgör hur de ungas framtid blir.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Åsa Karlsson
    Utredare
  • Tor Hatlevoll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot