Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Finns det krav på att alla kommuner ska ansluta sig till INUK?

Nej, det gör det inte. Men för att åstadkomma en bra nationell uppföljning så är det viktigt att alla kommuner är med. Det är anledningen till att Dua har gjort det möjligt att söka medel för att täcka de extra kostnader som kan tillkomma i samband med att en kommun ansluter sig.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot