Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Vilken nytta kommer en kommun ha av att ansluta sig till verktyget? Vi behöver förstå värdet ställt mot kostnaden.

Verktyget skapar ett digitalt landsomfattande underlag för jämförelser av insatser för unga. I nästa steg kommer det att bli möjligt för kommuner att jämföra sig med andra kommuner och ta fram rapporter för exempelvis intern redovisning av statistik.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot