Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Får statsbidraget täcka supportkostnaden utöver integrering, om det inte överstiger 100 000 kronor totalt?

Ja

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot