Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Hur mycket kommer integreringen att kosta oss när vi ansluter oss till INUK?

Kostnaden varierar beroende på vilken leverantör kommunen använder. Erfarenheten är att stadsbidraget på 100 000 kronor täcker de kostnader en kommun har för anslutningen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot